ניהול זמן

ניהול זמן נכון
בחירה בין חשוב לדחוף
ניהול עסק, החלטה עסקית
בקשה לשדרוג עסק,יעוץ עסקי,יועץארגוני

ניהול זמן

  • ניהול זמן באופן מועיל הוא סוגיה שלעולם אינה נגמרת.

  • נשאל את עצמנו איך "לג'נגל" בין החשוב לדחוף.

  • נבחן את ההבדל בין יעילות למועילות.

  • נבחר איפה אנחנו רוצים להיות על ציר זה.