top of page
GILSA | CBT גיל ששון | מאמן

אימון אישי* וטיפול Li) CBT)*

שימוש בכלי NLP בגישה אדלריאנית.

יום אחד, תוך טיול בחורש, אני פוגש באיש אשר עומל קשה בניסור של עץ להסקת ביתו. אני מתעניין בשלומו והוא מספר לי שמזה שעות רבות הוא עובד על ניסור העץ וזה כמו מתעקש ומסרב להכנע למסורו...

כשהצעתי לו להפסיק לחמש דקות ממלאכת הניסור ולהשחיז את המסור התכעס עלי האיש ואמר "אין לי זמן להשחיז את המסור עכשיו! אתה לא רואה שאני עסוק?!"

 כל עיסוקי בחיים הוא במוסר ההשכל של סיפור זה

מוסר ההשכל הזה מבחינתי, הלכה למעשה הוא לסייע לכל אדם באשר הוא למצוא את החוזקות שבו, את הכלים שלו, לאתר ביחד את האפשרויות להשחיז אותם ולמקסם את התועלות בהם. תתפלאו לגלות שגם החולשות שלנו מספרות עלינו כמה דברים נפלאים. ביחד נגלה זאת ונראה איך אפשר להגיע רחוק יותר, גבוה יותר וליהנות מהדרך.

לנשום נכון תוך חתירה למטרה

bottom of page